INFORMATION

Du kan även ringa det nationella informationsnumret
tel.113 13 för att få svar på dina frågor om covid-19.

Med anledning av Covid-19.

Uppdaterad 2020-03-20

Vi vet att ni får mycket Information i era flöden och vi följer noga utvecklingen samt myndigheternas information och råd. Vi har en annorlunda tid framför oss där vår verksamhet kommer att påverkas och nya beslut kommer behöva tas utifrån vad Folkhälsomyndigheten beslutar och vad som händer i samhället i övrigt, ibland med väldigt kort varsel då nya direktiv kan komma från olika instanser. Vi har system för att snabbt skicka ut ny information till samtliga kunder vid behov.

Informationsflödet går fort och vi utger oss inte för en informationssida utan hänvisar aktuell information till Folkhälsomyndighetens uppdateringar. Vi simmar i flera kommuner och har olika informationsflöden att ta hänsyn till och kontaktar berörda kunder vid behov.

På simskolan simmar vi i mindre grupper där vi alltid är noga med hygien och som vanligt uppmanar vi att man inte simmar om man är sjuk. I dessa tider ber vi er alla att vara extra uppmärksamma på förkylningssymtom och stanna hemma när ni är sjuka. På simskolan är vi inte vårdutbildade utan hänvisar vänligen till sjukvården på frågor om symtom och smittspridning.
Alla badanläggningar har samma krav och på vår anläggning Vattenkompaniet har vi ett etablerat städschema som vi följer noga där det bland annat ingår desinfektion av ytor. Under rådande omständigheter uppmanar vi alla att hålla extra god hygien.

Som det ser ut i dagsläget så finns det ingen anledning att avråda er från att komma till simskolan och vanliga avbokningsregler gäller. Var och en gör sin egen bedömning utefter sina förutsättningar. Under rådande omständigheter så kan detta komma att ändras med kort varsel och vi kommer då att meddela er efter att vi tagit beslut om åtgärd.

Vi förväntar oss en påverkan, inte minst med personal, där vi behöver vara på den säkra sidan och råder vår personal att stanna hemma vid förkylningssymptom. Vi har förberett för att kunna öppna upp fler möjligheter för att ta igen simtillfällen längre fram och vid olika tillfällen allteftersom vi ser utvecklingen.

Följande avbokningsregler gäller för bokad kurs:
Ni kan avboka en kurs senast 10 dagar innan kursstart med rätt till återbetalning av kursavgiften. Avbokning sker skriftligt genom att kontakta info@aquabarn.se. Ni får en bekräftelse från oss via mejl med er avbokning. Om ni avbryter en påbörjad kurs är ni skyldig att betala hela kursavgiften. Aqua Barn förbehåller sig rätten att byta dag, tid, bassäng samt instruktör om så blir nödvändigt. Återbetalning vid sjukdom medges ej.

Avbokar man sin kurs då det är mindre än 10 dagar innan kursstart är det en sen avbokning. Vi ska försöka hitta en ersättare till platsen och om vi gör det återbetalar vi er kursavgift på de tillfällen som är kvar. Fram tills ni hör något från oss om detta är platsen er och ni är varmt välkomna att gå och simma. Vi kan i dagsläget inte erbjuda att flytta fram kursen.

Missat tillfälle och återsim:
Om ni uteblir från något kurstillfälle kan ni ej få ekonomisk kompensation då ni var frånvarande. Ni har möjlighet att ta igen det tillfället under kursens gång som ett återsim. Vi kan ej garantera ett återsim utan detta bokas i mån av plats men med rådande omständigheter kommer vi tillsätta extra tider för återsim både nu och längre fram.

 

Läs mer.

https://goteborg.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se 

Viktigt; Vi utger oss inte från att vara en uppdaterad informationssida utan hänvisar till ovan länkar för uppdaterad information.

Källa Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola;

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Källa rekommendationer från Svenska badbranschen;

  • Desinficera bassängvatten med klor, det dödar både virus och bakterier
  1. Enligt gällande forskning är TC-värdet för Covid-19 genom klordesinfektion 15 (TC är kombinationen klor och tid, där 1 mg/l klor i 15 minuter är tillräckligt för att inhibera Covid-19). En rekommendation är att hålla minimum 1,0 mg fritt klor per liter vatten2.
  • Håll en hög frekvens på städning i lokalerna. Desinficera gärna handtag och de punkter som har frekvent direktkontakt med händer.
  • Informera besökare om hur viktigt det är att duscha före bad och att vara extra noga med handhygienen.
  • Tillhandahålla tvål i toaletter.
  • Om du känner dig frisk – välkommen att bada, simma och träna!
  • Var extra noga med handhygienen.
  • Om du känner dig sjuk ska du inte bada/simma/träna – stanna istället hemma! Det gäller alltid, oavsett vad det beror på.

Källa Goteborg.se;

-Kan jag som vårdnadshavare få en garanti att det inte finns någon risk att mitt barn blir smittat?

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas, till exempel i skolan.

-Förskolorna öppna som vanligt, förskole förvaltningen och Göteborgs Stad följer rekommendationer och direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. I nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor i Sveriges kommuner ska hållas stängda.

-Begränsningar till allmänna sammankomster över 500 personer

Tillställningar som inte omfattas av detta förbud. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

——————————-

Återanmälan

Som aktiv kund hos oss är ni garanterad en plats till fortsättningskursen om ni gör er återanmälan i tid. Återanmälan finns på hemsidan under aktuell tid och det är viktigt att återanmälan skickas in i tid, annars är det stor risk att ni förlorar er plats.

Ångrar ni er efter att ni har gjort er återanmälan har ni rätt att avboka kursen skriftligen senast 10 dagar före kursstart. Vi bekräftar alltid avbokningen via mejl.

Barnen simmar med en vuxen i vattnet

I alla våra simkurser är det en vuxen per barn i vattnet. Beroende på anläggning och bassäng kan det vara med en eller två föräldrar. Det är instruktören som leder simskolan och en vuxen är med som extra stöd till barnet i vattnet.

Syskon på land

Syskon får inte delta i kursen.

Är syskonet under 8 år måste en annan vuxen (över 15 år) vara med barnet på kanten. Vill en anhörig följa med så går det bra att de tittar på och ser hur mysigt ni har det, men helst inte första gångerna då det är mycket nytt för barnet. Det är olika regler på olika simanläggningar och alla åskådare ska vara ombytta till funktionskläder/träningskläder när dom tittar på från land. Detta för att behålla en god vattenkvalité.

Babysimbyxa

Vi säljer badbyxor och hjälper gärna till att prova ut rätt storlek i vår reception på Vattenkompaniet. Vi har speciella krav på barnens simkläder. Alla barn som inte är blöjfria dag och natt måste ha en godkänd babysimbyxa som består av dubbelt tyg och som sitter tajt runt mage och lår. Er instruktör kommer kontrollera byxan vid varje kursstart innan ni får gå ner i vattnet. Är byxan för stor så får man tyvärr inte gå i och simma. Barnen ska inte ha på sig blöja i vattnet under badbyxan. Vi har även en webbshop med badbyxor och annat som hör simningen till.

Hygien

Vi värnar om era barn och vattenkvalitén i bassängerna. Det är av största vikt att alla duschar utan badkläder och tvättar kroppen och håret med tvål och schampo för bästa hygien.

Faktura

Fakturan kommer som en länk i er bekräftelse och pengarna ska vara oss tillhanda senast på förfallodatum och alltid innan er simning startar.

Sjukdom

Om ert barn har feber eller om barnets allmäntillstånd är påverkat bör ni inte simma. Detsamma gäller vid ögoninflammation då det är smittsamt.

Om barnet är lite snuvigt men i övrigt mår bra, går det bra att komma till simskolan men undvik då att dyka om det skapar obehag i barnets öron. När barnen börjar få tänder kan näsan rinna med då är de inte sjuka och det går bra att simma. Ni känner ert barn bäst och vet bäst om dom är på väg att bli sjuka.

Sjukanmälan / Återsim / Inställt tillfälle

Ni behöver inte meddela oss när ni är sjuka, instruktören tar närvaro vid varje simtillfälle. Om ni uteblir från något kurstillfälle kan ni ej få ekonomisk kompensation då ni var frånvarande. Ni har möjlighet att ta igen det tillfället under kursens gång som ett återsim.

Får ni förhinder måste återsimplatsen avbokas via mejl senast 2 timmar innan bokad tid.
Utebliven avbokning av återsim debiteras med 150kr.

Aqua Barn förbehåller sig rätten att ändra tid, dag, bassäng samt instruktör om så blir nödvändigt.
Vid enstaka inställt tillfälle utanför vår kontroll under kursens gång, återkommer vi med närmare information om ersättningstillfälle i
anslutning till inställt tillfälle.

TIPS

Barn gillar vatten

Det är vår absoluta övertygelse att de flesta barn föds vattenglada. Att ett barn är ledset i vattnet betyder inte att det inte gillar att bada. Det kan vara hunger eller trötthet. Eftersom ett litet barn inte kan prata så visar de det på annat sätt. Det kan också vara så att barnet behöver några gånger på sig för att känna sig ¨hemma¨ i badmiljön.

Undvik att stressa innan er simning, det påverkar barnet negativt. Att vara på anläggningen ca 15 minuter innan er simtid är lagom. Dra inte ut på väntetiden i omklädningsrummet utan duscha av er i lagom takt så ni är klara lagom till er simtid.

Ge positiva signaler

Visa att ni tycker att det är kul att vara i vattnet och att ni också kan doppa huvudet under vattenytan. Barn gör som vi vuxna, inte som vi säger att de ska göra. Ser ni alldeles skräckslagna ut när barnet kommer upp efter ett dyk så tror barnet att det här är något jättefarligt. Ger ni beröm och ler så förstår barnet att det är kul att dyka och simma.

Lyssna på ditt barn

Alla barn är olika, både ålder och erfarenhet skiljer barnen åt. Lyssna på barnet och respektera ett nej. Det ska vara roligt att simma och det ska vara på barnets villkor. Försök däremot gärna att locka och lirka fram övningarna som vi presenterar. Det är lätt att känna pressen att tvinga barnet till övningar när de inte vill, men gör inte det. Lyssna på ert barn och jämför inte med andra barn i gruppen. Gör det som passar för ert barn.

Ha överseende med trotsperioder

Det kommer tillfällen då barnet inte vill prova nya saker. Anpassa då övningarna efter vad barnet vill. Vid ett års ålder blir barnet kanske lite ¨mammigt¨ och vid två års ålder lite ¨jag vill inte¨. Detta är fullt normalt och det finns ingen anledning att sluta simma utan fortsätt bygg på vattenvanan i barnets takt.

Våga släppa barnet

Ett vanligt fel är att man håller i och hjälper barnet för mycket. Det här gäller när ni går på fortsättningskurser i babysimning. Barnet måste lära sig av sina misstag. Låt barnet hålla i kanten själv. Släpper det taget så låt barnet få se vad som händer och hjälp sedan barnet att hitta tillbaka till kanten. Samma sak gäller när barnet hoppar från kanten eller åker rutschkana. Låt barnet ta tag i era händer när de vill komma upp till ytan så att det inte är ni som plockar upp barnet ifrån vattnet.

Barnet kommer utveckla sin egen simförmåga när ni som föräldrar låter dem göra det.

 

Aqua Barn simskola

– starten på ett livslångt vattenäventyr!

Babysim är starten på ett livslångt vattenäventyr!

Aqua Barn simskola använder vattnet som ett stimulerande element till barnets fysiska och psykiska utveckling. Vi har en unik och välplanerad kursplan där varje enskild övning har ett syfte. Genom lekfull pedagogik och uppmuntran lär vi barnen vattensäkerhet, självräddning och att simma. Att barnen ska kunna rädda sig själva går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vår målsättning är att simskolan ska vara veckans höjdpunkt för både barn och föräldrar. Allt som sker hos oss är på barnets villkor. Varmt välkommen till Team Aqua Barn och vårt babysim och simskola i Göteborg.

Aqua Barn AB
Banehagsgatan 10
414 51 Göteborg
Org.nr: 559116-1327

BETALA SÄKERT I VÅR WEBBSHOP

FÖLJ OSS GÄRNA

Aqua Barn simskola  – starten på ett livslångt vattenäventyrt!

Babysim är starten på ett livslångt vattenäventyr!

Aqua Barn simskola använder vattnet som ett stimulerande element till barnets fysiska och psykiska utveckling. Vi har en unik och välplanerad kursplan där varje enskild övning har ett syfte. Genom lekfull pedagogik och uppmuntran lär vi barnen vattensäkerhet, självräddning och att simma. Att barnen ska kunna rädda sig själva går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vår målsättning är att simskolan ska vara veckans höjdpunkt för både barn och föräldrar. Allt som sker hos oss är på barnets villkor. Varmt välkommen till Team Aqua Barn och vårt babysim och simskola i Göteborg.