Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här nedan hittar ni svar på många frågor. Då vi har reducerat vår administrativa personal så ber vi om förståelse att det tar något längre tid för oss att svara och att vi aktivt arbetar med att lägga in så många svar som möjligt här.
Vi vill även tipsa om Information & Tips längst ner på hemsidan. 😊
Vänligen Team Aqua Barn

Frågor om Covid-19

 

2021-07-02

Vi följer regeringens plan för avveckling av restriktioner. I dagsläget planeras i Steg 3, som preliminärt beräknas till den 15 juli då begränsningar för kvadratmeter per person tas bort. Vi kommer då att öka upp våra simgrupper till en normal nivå igen.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/#steg3

 

2021-06-08 

Vi har i dagsläget reducerat antalet i varje simgrupp och det är endast tillåtet för en vuxen per barn att komma in på simanläggningen. När restriktionerna släpper kommer vi att öka upp gruppantalet så fler har möjlighet att få en plats.

 • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta symtom som snuva, hosta eller feber.
 • Gå in och duscha i omklädningsrum max 15 min innan din simtid och gör dig klar snabbt efteråt.
 • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål.
 • Hosta/nys i armvecket eller i tröja.
 • Ta ej med någon åskådare till er simning.

 2021-03-12

 I dagsläget är Askim simhall, Frölundabadet, Lundbybadet, Streteredsbadet, Quality hotel Winn och Vattenkompaniet igång med sin simverksamhet med anpassningar. Vi har reducerat antalet i varje simgrupp och det är endast tillåtet att komma fullt frisk och en vuxen per barn till simskolan.

Vi har glädjen att meddela att Askim simhall startar v.8, Frölundabadet v.12, Lundbybadet v.15 och senaste beskeden vi har från Angered Arena, Kärra badet, Valhallabadet och Oasen simhall (öppnar v.34) är att simhallarna är fortsatt stängda och vi flyttar fram alla bokningar och kursstarten allteftersom vi får nya besked. Alla berörda kunder uppdateras löpande via mejl så snart vi får ny information till oss.

Vi har högt tryck på våra simskoleplatser och endast ett begränsat antal platser att erbjuda till nästa kursstart som startar v.12-v.14 på de anläggningar som är igång. Vi erbjuder befintliga kunder plats i första hand och öppnar upp för nya kunder under v.10.

———————–

Med anledning av pandemilagen arbetar vi nu med att både anpassa verksamheten och reducerar våra simgrupper. Vi har många som väntar på en plats men pga av kraftigt reducerat antal i varje grupp så finns det färre platser att tillgå. Vi inväntar besked om öppning från externa simhallar som är stängda. Vi meddelar kunder så snart vi får nya besked om vad som gäller framöver.

Vi har tidigare tagit beslutet att flytta fram kursstarten på samtliga bassänger. Ni har kvar er plats med samma dag och tid och ni ser all information om er simtid när ni loggar in på er kundsida. Först ut att starta är Quality Hotel Winn v.3, följt av Vattenkompaniet och Streteredsbadet v.4.

Vi anser att flytta fram kursstarten är det bästa beslutet i dagsläget och ber om förståelse då vi befinner oss i en tid där besluten är många och ofta kommer med mycket kort varsel. Vi har verksamhet i flera kommuner i både kommunal och privat regi och vi får nu se utvecklingen och anpassa verksamheten.

På Vattenkompaniet har inte allmänheten tillgång till anläggningen som är en stor lokal med flera omklädningsrum och maxantal personer som får vistas i lokalen samtidigt är 73 personer. Det är endast tillåtet att vara EN vuxen per barn inne på anläggningen och vi fortsätter anpassa och skylta upp.

Våra extra insatta ersättningslektioner samt extra tider för återsim på Vattenkompaniet kommer att genomföras som planerat och er bekräftade bokning för återsim samt extra lektion gäller för lördagen v.3.

Kontoret bemannas sporadiskt med kraftigt reducerad personalstyrka och vi svarar på mejl så snart vi har möjlighet . Vi uppdaterar så snart vi har ny information här på hemsidan och ni ser er bokning på er kundsida när ni loggar in här.

Team Aqua Barn blickar fram mot ett ljusare 2021 och önskar er god fortsättning!

Uppdatering 2020-12-18

Med anledning av dagens presskonferens samt kommunikation med verksamhetsansvariga ang restriktioner för kommunala simhallar till den 24/1 kommer kursstarten i de kommunala bassängernas regi ligga kvar till v.4 och kursstarten flyttas fram vid behov. Övriga bassänger kommer vi ta beslut och meddela berörda kunder om vad som gäller inom kort. Vi ber om förståelse att ni inväntar information från oss då vi har svårt att svara på ett och ett mejl.

Uppdaterat 2020-12-15

Vi startar upp verksamheten som planerat i januari med reducerat antal i simgrupperna för att anpassa verksamheten. Uppdatering från Idrotts- och föreningsförvaltningen. Detta gäller från och med torsdag 17 december. Enligt Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd, som börjar gälla 14 december, är det okej att genomföra idrotts- och fritidsaktiviteter för alla åldersgrupper. Med anledning av detta har idrotts- och föreningsnämnden i Göteborgs Stad, genom ett ordförandebeslut, bestämt att alla åldersgrupper– och inte endast barn födda 2005 eller senare, yrkesidrott och skolverksamhet – återigen ska kunna boka Göteborgs Stads idrotts- och möteslokaler för idrotts- och fritidsaktiviteter.

Respektera att endast en vuxen får följa med barnet in på anläggningen, medföljande får vänta utanför anläggningen under simskolan pågår.

Vi följer utvecklingen noggrant och arbetar så snabbt vi kan med informationsflödet och återkommer där vi får nya riktlinjer. Vi styr inte över bassängerna och varje anläggning med bassäng tar sina beslut utifrån sina regeltolkningar och förutsättningar, det gäller allt från personal till tillgänglighet .

Då vi redan har reducerat vår administrativa personal kraftigt så ber vi om förståelse att det kan ta längre tid att få svar från oss och vi har begränsad möjlighet att svara i telefon. Under december byter vi bokningssystem och alla som återanmält sig har nu fått sin bekräftelse och faktura. 

Vi har verksamheten igång men detta kan självklart komma ändras med nya besked och kort varsel. Vi kommer då att kontakta berörda kunder på den bassängen det gäller, fram tills dess är verksamheten igång. I enlighet med våra bokningsvillkor så kommer vi i första hand omplacera de grupper det berör till annan bassäng och dag, tid och instruktör kan komma att ändras.

På Vattenkompaniet har vi vidtagit ytterligare en rad åtgärder med att öppna upp ytterligare omklädningsrum, förtydligat skyltning, tagit bort lekhörnan och leksaker, ytterligare ökat avstånd mellan bord, reducerat möjligheten att förtära medhavd mat, tagit bort alla sittplatser vid poolerna då inga åskådare får följa med, öppnat fler simgrupper för att jämna ut deltagare mm.

Vi har i dagsläget ingen plan på uppehåll,  skjuta fram kurser eller att avboka kurser så länge vi har verksamheten igång. Inför nästa kursstart i januari planerar vi redan från start med reducerat antal i simgrupperna.

Vi har öppnat fler simtider på Vattenkompaniet där vi har möjlighet att styra över tiderna vi hyr. Vi har även fått möjlighet till ett par extra bassängtider på Askim simhall, Quality Winn Hotel samt Oasen simhall. Som vi redan nämnt så är all information temporär och kan komma att ändras med kort varsel. Önskar ni byta till en grupp med färre deltagare så skickar ni ett mejl till oss så återkommer vi till er om/när vi öppnar nya lektioner på er simnivå. På det viset kan vi hjälpas åt att jämna ut simgrupperna.

Vi har öppnat extra återsimtider under v.53 och v.1 på Vattenkompaniet för att erbjuda en extra möjlighet till att ta igen missad lektion innan nästa års simlektioner startar igång.

Ta personligt ansvar, håll avstånd

 • Stanna hemma om du är sjuk eller har minsta symtom som snuva, hosta eller feber.
 • Gå in och duscha i omklädningsrum max 15 min innan din simtid och gör dig klar snabbt efteråt.
 • Duscha innan du ska simma.
 • Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål.
 • Hosta/nys i armvecket.
 • Ta ej med åskådare till er simning.

På simskolan simmar vi i mindre grupper där vi alltid är noga med hygien och som vanligt uppmanar vi att man inte simmar om man är sjuk. I dessa tider ber vi er alla att vara extra uppmärksamma på förkylningssymtom och stanna hemma när ni är sjuka. På simskolan är vi inte vårdutbildade utan hänvisar vänligen till sjukvården på frågor om symtom och smittspridning.
Alla badanläggningar har samma krav och på vår anläggning Vattenkompaniet har vi ett etablerat städschema som vi följer noga där det bland annat ingår desinfektion av ytor. Under rådande omständigheter uppmanar vi alla att hålla extra god hygien.

Simhall

Är det större risk för att bli smittad i en simhallsmiljö?

Nej, enligt Socialstyrelsen gäller detta vid bassängbad:

“Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.“

Kan jag byta om och duscha på anläggningen? – Ja.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man om möjligt byter om och duschar hemma. Detta gäller dock inte dig som badar eller simmar eftersom det är viktigt att du är ren innan du kliver i bassängen eller in i bastun.

 

Behöver vi sjukanmäla oss till en lektion?

Till er ordinarie kurs behöver ni inte sjukanmäla er. Vi tar närvaro på varje lektion.

Om ni inte kan delta på ett bokat återsim är det viktigt att avboka platsen senast 2h innan bokad tid för att inte få en faktura. 

Vi har varit sjuka, hur fungerar återsim?

All information om återsim finns under fliken Återsim här på hemsidan 😊

 

Jag har fått min bekräftelse med nya simtiden och vill byta tid?

Svar: Vi hjälper dig gärna att hitta en dag och tid som passar om vi kan. Logga in på er kundsida och boka in den tiden du vill ha. Observera att du måste mejla oss och avboka den tiden ni inte vill ha för att inte ha dubbla bokningar och dubbla fakturor. Ni kan inte själva avboka en tid på kundsidan.

Vi ska återanmäla oss och vill veta schemat för nästa kurs?

Svar: Innan återanmälans sista dag så har vi inte schemat klart utan det planerar vi efter alla återanmälningar kommit in och sammanställts. Återanmälan är alltid på en söndag och vårt mål är att planera klart inom tre dagar och skicka bekräftelsen på er nya tid så snart som möjligt. Innan dess kan vi tyvärr inte svara på schemafrågor men vi utgår i första hand från era preliminära bokning och önskemål vid återanmälan där det är möjligt.

När ska man undvika att simma?
 • När barnet har feber och är sjukt. Stanna hemma och vila och ta det lugnt, ni behöver inte sjukanmäla er.

 • Stanna alltid hemma vid minsta symtom enl. rekommendationer.
 • När barnet är allmänpåverkat. Även om barnet inte har feber kan ni märka att något är fel. Barnet har kanske dålig aptit, sover dåligt på natten eller är allmänt hängigt.

 • När barnet har ögon- öron- eller urinvägsinfektion.

 • När barnet har diarré.

 • När barnet har ett öppet sår. Det kan vara ett ”vanligt” sår eller en tuberkulosvaccination som inte läker. Öppet sår kan leda till infektioner hos barnet och vi vill inte utsätta barnet för någon risk.

   

Vilka badbyxor är godkända för icke blöjfria barn?

Alla barn som inte är blöjfria dag och natt måste ha en godkänd babysimbyxa som består av dubbelt tyg och som sitter tajt runt mage och lår. Barnen ska inte ha på sig blöja i vattnet under badbyxorna. Badblöjor är inte godkända som badbyxor.

Här ser ni ett exempel på badbyxor vi säljer på Vattenkompaniet och på vår webshop på aquabarn.se

Vilka avbokningsregler gäller?

Svar: Ni kan avboka en kurs senast 10 dagar innan kursstart med rätt till återbetalning av kursavgiften. Avbokning sker skriftligt genom att kontakta info@aquabarn.se. Om ni avbryter en påbörjad kurs är ni skyldig att betala hela kursavgiften. Återbetalning vid sjukdom medges ej. Då det kan hända mycket med en varmbassäng har vi i enlighet med våra bokningsvillkor rätt att byta dag, tid, bassäng och instruktör vid behov och man har inte rätt att avboka sin kurs. Återbetalning vid byte av bassäng eller sjukdom medges ej.

När ska kursavgiften vara betald?

Betalning av kursavgiften ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen på fakturan, alla betalningar kommer via bankfil och det kan ta upp till 3 dagar innan vi ser betalningen. Vid inbokning i nära anslutning till kursstart ska kursavgiften vara oss tillhanda innan er första simlektion startar. Om man inte betalar sin kursavgift i tid riskerar man att förlora sin plats och bli avbokad. Vi har inte möjlighet att flytta fram förfallodatum utan kursen behöver vara betald på förfallodagen för att undvika påminnelser och avbokning.

Hur gör jag intresseanmälan till nästa kursstart?

Ni registrerar er genom att skapa ett konto och logga in på er kundsida i vår kundportal och sätter upp er på väntelista på den bassängen där ni önskar simma.

Kvarglömda saker?

Vi tar inte ansvar för kvarglömda saker även om vi har lagt undan något kvarglömt så kan det försvinna. Man kan kontakta den anläggningen man simmar på och fråga om dom har kvar sakerna. På Vattenkompaniet skänks kvarglömda saker som ej är upphämtade efter varje kursavslut.

Får jag fotografera mitt barn?

Följ reglerna som gäller på den badanläggningen ni simmar på. Det är inte tillåtet att fotografera våra instruktörer eller andra personer utan tillåtelse.

Från och med 1 februari 2020 gäller skärmförbud på Angered Arena, Askims simhall, Frölundabadet, Hammarbadet, Kärra simhall och Lundbybadet (ej utebadet). Det betyder att det inte är tillåtet att använda mobiltelefoner, kameror, läsplattor eller liknande. De ska vara inlåsta i kläd- eller värdeskåp. Anledningen till detta är att öka säkerheten på badet.

 • Badgäster som har med sig barn måste hela tiden vara med och ha uppsikt över barnen. Med en mobil eller surfplatta i handen är det lätt att titta bort lite för länge.
 • Om en badgäst tappar sin enhet så att den går sönder och glas hamnar i bassängen, måste hela bassängen tömmas och saneras.

Sedan tidigare är det foto— och filmförbud i simhall och omklädningsrum. Detta för att förhindra att andra badgäster oönskat kommer med på bild.

Vi har missat lektioner, kan jag skjuta fram min kurs?

Ibland missar man ett par lektioner om barnet är sjukt eller om man reser bort. Vi har en service i form av återsim men man kan inte flytta fram sin kurs till nästa kursstart eller avboka sig under pågående kurs och få pengarna tillbaka. Vi har inte en garanti att det finns plats på återsimmen.

 

Vad händer om ett simtillfälle ställs in?

Det kan hända mycket med en varmbassäng. Om en simlektion behöver ställas in utanför vår kontroll exempelvis av tekniska problem med bassängen, sjukdom mm kan det ibland ske med kort varsel. Vi återkommer med närmare information om ersättningslektion i anslutning till den inställda lektionen.

I direkt anslutning till att vi får informationen så meddelar vi alla kunder via vårt kundsystem att dagens lektion är inställd. I enlighet med våra bokningsvillkor har vi rätt att byta dag, tid, bassäng och instruktör om så blir nödvändigt.

Jag saknar mitt simmärke från förra kursen, hur får jag tag i det?

Det går bra att hämta sitt märke i receptionen på Vattenkompaniet eller vill man få det postat så behöver man beställa ett simmärke i vår webbshop.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Dina personliga data och bokningsuppgifter används i enlighet med lagar och förordningar. Aqua Barn kommer aldrig att sälja eller dela dina data med tredje part undantaget om skyldighet enligt lag. Dina uppgifter hanteras endast av auktoriserad personal för att bearbeta se produkter eller tjänster som du har beställt. Uppgifterna används även till information och nyheter.

Kan jag delbetala min faktura?

Vid bokning av kurs skickas automatiskt en faktura till din mejladress med betalningsvillkor på 7 dagar. Ni kan i dagsläget inte delbetala eller flytta förfallodatumet på fakturan. Om betalning ej är oss tillhanda på förfallodagen så riskerar ni att mista er plats och bli avbokad.

Var ser jag min bokade simtid?

Du behöver alltid logga in på din kundsida för att se din bokade simtid, återsim, faktura mm. Kundsida.

Aqua Barn simskola

– starten på ett livslångt vattenäventyr!

Babysim är starten på ett livslångt vattenäventyr!

Aqua Barn simskola använder vattnet som ett stimulerande element till barnets fysiska och psykiska utveckling. Vi har en unik och välplanerad kursplan där varje enskild övning har ett syfte. Genom lekfull pedagogik och uppmuntran lär vi barnen vattensäkerhet, självräddning och att simma. Att barnen ska kunna rädda sig själva går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vår målsättning är att simskolan ska vara veckans höjdpunkt för både barn och föräldrar. Allt som sker hos oss är på barnets villkor. Varmt välkommen till Team Aqua Barn och vårt babysim och simskola i Göteborg.

BETALA SÄKERT I VÅR WEBBSHOP

FÖLJ OSS GÄRNA

Aqua Barn simskola  – starten på ett livslångt vattenäventyrt!

Babysim är starten på ett livslångt vattenäventyr!

Aqua Barn simskola använder vattnet som ett stimulerande element till barnets fysiska och psykiska utveckling. Vi har en unik och välplanerad kursplan där varje enskild övning har ett syfte. Genom lekfull pedagogik och uppmuntran lär vi barnen vattensäkerhet, självräddning och att simma. Att barnen ska kunna rädda sig själva går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vår målsättning är att simskolan ska vara veckans höjdpunkt för både barn och föräldrar. Allt som sker hos oss är på barnets villkor. Varmt välkommen till Team Aqua Barn och vårt babysim och simskola i Göteborg.