Babysimskola

Babysim för barn 3 månader – 2 år

I babysim måste barnet väga minst 4 kg och ha en läkt navel. Vi övar grundläggande inlärning för barnet som att sparka, hålla andan och ta sig fram korta sträckor under vattnet. Vi övar ryggflyt och självräddning går som en röd tråd genom vår verksamhet. Här lär vi barnet respektera vatten i tidig ålder.

Vi har fem steg i våra babysimkurser och alla bygger på varandra. Kurserna är unikt utformade efter barnets ålder och erfarenhet.

Krabban – Steg 1, 3 mån-1 år

Krabban är steg 1 av 5 i babysim där vattenglädje och trygghet är ledorden för att skapa ett livslångt vattenäventyr. Här får ni vattenvana och veckans mysigaste stund. Ni får på ett lugnt och mysigt sätt vänja er vid vattenmiljön och hur man håller barnet bäst i vattnet. Vi kommer att öva på trygghet, balans och så småningom introducerar dyket.

Grodan – Steg 2, ca 6 mån-1,5 år

Grodan är steg 2 av 5 i babysim. Nu blir dyken helt frivilliga och barnen kommer med glädje ge sig av självmant från flytmattan och bassängkanten. Vi övar på att sparka och barnen kan ta sig fram själva i vattnet. Detta gör att självförtroendet stärks och motiverar dem till vidareutveckling. Vi tränar på att barnen ska kunna balansera sin kropp i vattnet och få mer fysisk kontroll.

Fisken – Steg 3, ca 9 mån-1,5 år

Fisken är steg 3 av 5 i babysim. Vi fortsätter öva på att hålla fast i t ex. bassängkanten eller i en vuxen. Vi utökar simsträckan och tränar mycket på att sparka. Vi fortsätter med självräddningsövningen för barnen, där de börjar lära sig att själva vända tillbaka till kanten efter ett dyk. En komplett självräddning är när barnet kan:

– Hålla andan viljemässigt när man hamnar under vattnet.
– Sparka sig upp till ytan.
– Vända tillbaka till det håll det kom ifrån och hålla fast i t ex bassängkant, brygga.

Tumlaren – Steg 4, ca 11 mån-2 år

Tumlaren är steg 4 av 5 i babysim. Vi utvecklar dyket och utökar simsträckan när barnen dyker från flytmatta eller kant. Här fokuserar vi mycket på självräddningsövningar och på rotationer i vattnet, både lodrät och vågrät. I den här kursen fortsätter vi utveckla kroppskontrollen och börjar öva på att barnen ska bli mer självständiga i vattnet.

Späckhuggaren – Steg 5, ca 1-2 år

Späckhuggaren är steg 5 och det sista steget i babysim. Vi fortsätter att arbeta med rotationer och på att flyta. Nu är målet att barnen ska kunna göra en självräddning helt utan hjälp. Vi kommer att använda oss mer av simhjälpmedel och utökar simsträckan. Barnen har blivit lite äldre och vi övar på att de ska vara självständiga i övningarna och hantera kroppens balans.

Aqua Barn simskola

– starten på ett livslångt vattenäventyr!

Babysim är starten på ett livslångt vattenäventyr!

Aqua Barn simskola använder vattnet som ett stimulerande element till barnets fysiska och psykiska utveckling. Vi har en unik och välplanerad kursplan där varje enskild övning har ett syfte. Genom lekfull pedagogik och uppmuntran lär vi barnen vattensäkerhet, självräddning och att simma. Att barnen ska kunna rädda sig själva går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vår målsättning är att simskolan ska vara veckans höjdpunkt för både barn och föräldrar. Allt som sker hos oss är på barnets villkor.
Varmt välkommen till Team Aqua Barn och vårt babysim och simskola i Göteborg.

031-22 30 50
Telefontid:
onsdag 10.00-11.00

Aqua Barn AB
Banehagsgatan 10
414 51 Göteborg
Org.nr: 559116-1327

BETALA SÄKERT I VÅR WEBBSHOP

FÖLJ OSS GÄRNA

Aqua Barn simskola  – starten på ett livslångt vattenäventyr!

Babysim är starten på ett livslångt vattenäventyr!

Aqua Barn simskola använder vattnet som ett stimulerande element till barnets fysiska och psykiska utveckling. Vi har en unik och välplanerad kursplan där varje enskild övning har ett syfte. Genom lekfull pedagogik och uppmuntran lär vi barnen vattensäkerhet, självräddning och att simma. Att barnen ska kunna rädda sig själva går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vår målsättning är att simskolan ska vara veckans höjdpunkt för både barn och föräldrar. Allt som sker hos oss är på barnets villkor.

Varmt välkommen till Team Aqua Barn och vårt babysim och simskola i Göteborg!